رنج (۶۶۴ تصویر)

‏و ما سالهاست روی خرابه هایمان فقط زار میزنیم ، سال هاست درد...

‏و ما سالهاست روی خرابه هایمان فقط زار میزنیم ، سال هاست درد...

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...
۲

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...

#سوگ #مادر #در_سوگ_مادر#کوپیولیسم  #نظام_سلطه #خانیسمی #درد ...

#سوگ #مادر #در_سوگ_مادر#کوپیولیسم #نظام_سلطه #خانیسمی #درد ...

برای آرزوهای محال خویش می‌گریماگر اشکی نمانَد، در خیال خویش ...

برای آرزوهای محال خویش می‌گریماگر اشکی نمانَد، در خیال خویش ...

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شورگرچه از قصه‌ی ما می‌ترک...

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شورگرچه از قصه‌ی ما می‌ترک...

رنجی که دلدار بر دل تو می‌نشاند می‌تواند تلخ باشد، حتی هنگام...

رنجی که دلدار بر دل تو می‌نشاند می‌تواند تلخ باشد، حتی هنگام...

منتظر راه برای حرکت نمانید پیش که بروید راه خود نمایان می‌شو...
۵

منتظر راه برای حرکت نمانید پیش که بروید راه خود نمایان می‌شو...

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شورگرچه از قصه‌ی ما می‌ترک...
۴

صبر کن ای دل پر غصه در این فتنه و شورگرچه از قصه‌ی ما می‌ترک...

شبنم غنچه بیدار دلان چشم بدستصیقل سینه روشن گهران دست ردستخو...
۲

شبنم غنچه بیدار دلان چشم بدستصیقل سینه روشن گهران دست ردستخو...

گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست
۲

گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست

🌸بگو از من! من آن سیبم که بی تاب انارممدامم هست یلدا  گر نبا...

🌸بگو از من! من آن سیبم که بی تاب انارممدامم هست یلدا  گر نبا...

آرمان‌خواهی
۶

آرمان‌خواهی

#حذف_رنج🔴 ما نمی‌توانیم کاری کنیم که دیگر در دنیا #رنج نبریم...

#حذف_رنج🔴 ما نمی‌توانیم کاری کنیم که دیگر در دنیا #رنج نبریم...

امیدوار باش!تا وقتی چشمی هست که با تو اشک می‌ریزد ،می‌توان ر...

امیدوار باش!تا وقتی چشمی هست که با تو اشک می‌ریزد ،می‌توان ر...