رقیه_سلام_الله_علیها (۲ تصویر)

🕌👆حتماً با وضو ببینید چون به یه زیارت خاص دعوتید و یه وقت می...
۵

🕌👆حتماً با وضو ببینید چون به یه زیارت خاص دعوتید و یه وقت می...

گریه نکن اشک نریز رقیه عرش خدا با گریه هات می لرزهشهادت حضرت...
۲

گریه نکن اشک نریز رقیه عرش خدا با گریه هات می لرزهشهادت حضرت...