رفیقتو_تگ_کن (۷ تصویر)

#رفیقتو_تگ_کن:crossed_flags:
۲

#رفیقتو_تگ_کن:crossed_flags:

از کِنآر چیزی کِه دوست دآرین رآحَت رَد نشین شآیَد دیگِه تقآط...

از کِنآر چیزی کِه دوست دآرین رآحَت رَد نشین شآیَد دیگِه تقآط...

همین الان:see-no-evil_monkey::hugging_face: گوشیتونو بر داری...
۲

همین الان:see-no-evil_monkey::hugging_face: گوشیتونو بر داری...

الماس نیستم ولی کمتر کسی توان داشتنمو داره:sparkles::crescen...

الماس نیستم ولی کمتر کسی توان داشتنمو داره:sparkles::crescen...

و تو قشنگ ترین تصادف زندگی من بودی رفیق:two_women_holding_ha...

و تو قشنگ ترین تصادف زندگی من بودی رفیق:two_women_holding_ha...

#رفیقتو_تگ_کن:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy...
۱۳۴

#رفیقتو_تگ_کن:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy...