نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رفیــــــــــق (۲ تصویر)

#رفیــــــــــق عاشقتـــــم

#رفیــــــــــق عاشقتـــــم

۳ فروردین 1395
46
گناهان من اگر در این ساعت های پاک میان دستان پر از التماسم بار سفر نبست، نمیدانم تاوان کدامین اشتباست ... بگذار خانه تکانی کنم وبرای لایق شدن بمانم و آهنگ دلنوازت را از هوای ...

گناهان من اگر در این ساعت های پاک میان دستان پر از التماسم بار سفر نبست، نمیدانم تاوان کدامین اشتباست ... بگذار خانه تکانی کنم وبرای لایق شدن بمانم و آهنگ دلنوازت را از هوای تازه بشنوم کالایی در خانه تکانی برای دور انداختن ندارم ، جز خویشتن خویش... مرا ...

۱۲ آذر 1394
44