رسیدن_به_هدف (۳۰ تصویر)

هرطور شده به هدفم میرسم✌#هدف #تلاش #رسیدن_به_هدف
۶

هرطور شده به هدفم میرسم✌#هدف #تلاش #رسیدن_به_هدف

دوست من: بی خیال بقیه  فقط خدا! برخلاف ظاهردنیا واقعاً هیچ ک...

دوست من: بی خیال بقیه فقط خدا! برخلاف ظاهردنیا واقعاً هیچ ک...

در انتخاب بین اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس، باید نقش اصلی را به عز...
۲

در انتخاب بین اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس، باید نقش اصلی را به عز...

دوست من: ززنگ بازی نکن!بعضی مواقع افراد می خوان به هر قیمتی ...

دوست من: ززنگ بازی نکن!بعضی مواقع افراد می خوان به هر قیمتی ...

دوست من: حساب شده تر رفتار کن!از لذت بردن تو دنیا منع نشدیم ...

دوست من: حساب شده تر رفتار کن!از لذت بردن تو دنیا منع نشدیم ...

دوست من: صبور  باشروز هایی هست که به نظرمون بی دلیل اذیت میش...

دوست من: صبور باشروز هایی هست که به نظرمون بی دلیل اذیت میش...

دوست من: تو قدرتمندیجهان خداوند کاملاً قانونمنده، کافیه به د...

دوست من: تو قدرتمندیجهان خداوند کاملاً قانونمنده، کافیه به د...

دوست من: باعزیزانت مؤدب باشآدما وقتی با غریبه ها روبرو میشن ...

دوست من: باعزیزانت مؤدب باشآدما وقتی با غریبه ها روبرو میشن ...

دوست من: آگاهانه  باامید باشبهترین موقع برای اثبات اینکه آیا...

دوست من: آگاهانه باامید باشبهترین موقع برای اثبات اینکه آیا...

دوست من: عِلمت  رو بیشتر کنبعضی مواقع راحت نظر میدیم، راحت ق...

دوست من: عِلمت رو بیشتر کنبعضی مواقع راحت نظر میدیم، راحت ق...

دوست من:تحقیق  کنخیلی عادت داریم که به حرف دیگران، بدون بررس...

دوست من:تحقیق کنخیلی عادت داریم که به حرف دیگران، بدون بررس...

دوست من:توکل  به  خدا کنگرفتن تصمیم های مهم در زندگی نیاز به...

دوست من:توکل به خدا کنگرفتن تصمیم های مهم در زندگی نیاز به...

دوست من: با شخصیت باشگاهی مجبورمیشیم با افراد نامناسبی صحبت ...

دوست من: با شخصیت باشگاهی مجبورمیشیم با افراد نامناسبی صحبت ...

دوست من: قوانین جهان  رو رعایت کن !هر کاری راهی  داره، هر چق...

دوست من: قوانین جهان رو رعایت کن !هر کاری راهی داره، هر چق...

دوست من: دنبال ثروت حلال باشبرای زندگی بهتر، دنبال درآمدخوب ...

دوست من: دنبال ثروت حلال باشبرای زندگی بهتر، دنبال درآمدخوب ...

دوست من: خدا را صدا کن بعضی از روزها پیش میادکه آدم، کم میار...

دوست من: خدا را صدا کن بعضی از روزها پیش میادکه آدم، کم میار...

دوست من: حرکت کن«از تو حرکت از خدا جواب حرکت!»از نشستن باطل ...

دوست من: حرکت کن«از تو حرکت از خدا جواب حرکت!»از نشستن باطل ...

دوست من: از گذشته یادبگیر!جهان تکرارتکرارتکرارهاست! و دارای ...

دوست من: از گذشته یادبگیر!جهان تکرارتکرارتکرارهاست! و دارای ...

دوست من: لطف خدا شرط داره!زندگی برای هیچ کس همیشه پر از تفری...

دوست من: لطف خدا شرط داره!زندگی برای هیچ کس همیشه پر از تفری...

«مقاله راز سختی هایی که می کشیم!»اگر زمانی پیش آمد که نحوه ا...

«مقاله راز سختی هایی که می کشیم!»اگر زمانی پیش آمد که نحوه ا...