رب (۲۵۳ تصویر)

الله الواحد ولا یصدر عنه الا واحد:خداوند یکی است و مخلوقاتی ...

الله الواحد ولا یصدر عنه الا واحد:خداوند یکی است و مخلوقاتی ...

#خدا. #پیامبر. #رب. #الله. #موسی. #معجزه. #قران. #کتاب. #جاو...
۴

#خدا. #پیامبر. #رب. #الله. #موسی. #معجزه. #قران. #کتاب. #جاو...

#خدا. #پروردگار. #رب. #خالق. #کتاب. #الله. #کریم. #رسول. #پی...

#خدا. #پروردگار. #رب. #خالق. #کتاب. #الله. #کریم. #رسول. #پی...

استاد سید سعید#خدا. #پروردگار. #رب  #خالق. #مهربان. #کریم. #...

استاد سید سعید#خدا. #پروردگار. #رب #خالق. #مهربان. #کریم. #...

فرازی از زندگانی قاری بی نظیر قران استاد مرحوم عبدالباسط#خدا...

فرازی از زندگانی قاری بی نظیر قران استاد مرحوم عبدالباسط#خدا...

ایات 23و 24سوره مبارکه فصلت#خدا. #پروردگار. #الله. #رب. #خال...
۱

ایات 23و 24سوره مبارکه فصلت#خدا. #پروردگار. #الله. #رب. #خال...

#خدا. #پروردگار. #الله.#رب. #پیامبر. #امام. #غیب. #قران  #کت...

#خدا. #پروردگار. #الله.#رب. #پیامبر. #امام. #غیب. #قران #کت...

یا#رب تو مرا به نفس طناز مدهبا هر چه به جز تُست مرا ساز مدهم...
۳

یا#رب تو مرا به نفس طناز مدهبا هر چه به جز تُست مرا ساز مدهم...

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی
۴

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی

رنگ مصنوعی
۲

رنگ مصنوعی

.🍅اون روزها از کوچه های پس کوچه های شهر فقط یه بو میومد و او...

.🍅اون روزها از کوچه های پس کوچه های شهر فقط یه بو میومد و او...

@MehrBanooo_2018 خداوند از هرچه فردا با آن مواجه خواهی شد بز...
۱

@MehrBanooo_2018 خداوند از هرچه فردا با آن مواجه خواهی شد بز...

@MehrBanooo_2018خدایا صدای افکارِ بعضی از آدم‌هایت را خاموش ...
۱

@MehrBanooo_2018خدایا صدای افکارِ بعضی از آدم‌هایت را خاموش ...

@MehrBanooo_2018بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ن...

@MehrBanooo_2018بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ن...

الهی...❤️یادم بده آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب‌های د...

الهی...❤️یادم بده آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب‌های د...