رایحه_بهاری (۲۷ تصویر)

گلی از شاخه اگر می چینیمبرگ برگش نکنیمو به بادش ندهیم!لااقل ...

گلی از شاخه اگر می چینیمبرگ برگش نکنیمو به بادش ندهیم!لااقل ...

#کاکتوس ها جزء #گیاهان_سازگار_با_شرایط_خشکی می باشند. کاکتوس...

#کاکتوس ها جزء #گیاهان_سازگار_با_شرایط_خشکی می باشند. کاکتوس...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397از واری...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397از واری...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397از واری...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397از واری...

ساکولنت‌های تولید ساوه در راه کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریا...

ساکولنت‌های تولید ساوه در راه کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریا...

مجموعه ای از #گل_بنفشه_آفریقاییگیاهیست ریشه ای ، بسیار محبوب...

مجموعه ای از #گل_بنفشه_آفریقاییگیاهیست ریشه ای ، بسیار محبوب...

معرفی مختصر #گل_بنفشه_آفریقاییگیاهیست ریشه ای ، بسیار محبوب ...

معرفی مختصر #گل_بنفشه_آفریقاییگیاهیست ریشه ای ، بسیار محبوب ...

#ابلیوفیلوم #Abeliophyllum #یاس_سفیددرختچه ای خزان دار مقاوم...

#ابلیوفیلوم #Abeliophyllum #یاس_سفیددرختچه ای خزان دار مقاوم...

جمع آوری و #انبار_کردن_بذر #گیاهان_زینتی_علفی که دارای میوه ...

جمع آوری و #انبار_کردن_بذر #گیاهان_زینتی_علفی که دارای میوه ...

#عناصر_پرمصرف_گیاه و #عناصر_کم_مصرف_گیاهبرخی محققان بر این ب...

#عناصر_پرمصرف_گیاه و #عناصر_کم_مصرف_گیاهبرخی محققان بر این ب...

استفاده از #برگ_خشک_درخت در #گل_بنفشه_آفریقایی : استفاده از ...

استفاده از #برگ_خشک_درخت در #گل_بنفشه_آفریقایی : استفاده از ...

اولین جنبش به طرف #کشاورزی_نوین در زمان صدرات #میرزا_تقی_خان...

اولین جنبش به طرف #کشاورزی_نوین در زمان صدرات #میرزا_تقی_خان...

#ایران_کشوری_متمدن_در_کشاورزی#ایران از اولین کشورهای دنیاست ...

#ایران_کشوری_متمدن_در_کشاورزی#ایران از اولین کشورهای دنیاست ...

#کاکتوس_هاورتیا_شیشه_ای یا #کاکتوس_کوپری#Haworthia_cooperiکا...

#کاکتوس_هاورتیا_شیشه_ای یا #کاکتوس_کوپری#Haworthia_cooperiکا...

#وجود_کلر_در_آب#آب_شهری به طور معمول دارای یک تا دو میلی گرم...
۱

#وجود_کلر_در_آب#آب_شهری به طور معمول دارای یک تا دو میلی گرم...

#فرفیون #Ferfion شیره شیری رنگ گیاه می تواند سبب التهاب چشم،...

#فرفیون #Ferfion شیره شیری رنگ گیاه می تواند سبب التهاب چشم،...

#تفاوت_دما وقتی #درختان هستند و وقتی درختان نیستند !! هر جا ...

#تفاوت_دما وقتی #درختان هستند و وقتی درختان نیستند !! هر جا ...

#شبدر_زینتی . 5آفات و بیماری ها : از جمله بیماری های این گیا...

#شبدر_زینتی . 5آفات و بیماری ها : از جمله بیماری های این گیا...

#شبدر_زینتی . 4تکثیر و هرس :تکثیر: تقسیم گیاه مادری و به بیا...

#شبدر_زینتی . 4تکثیر و هرس :تکثیر: تقسیم گیاه مادری و به بیا...

#شبدر_زینتی . 3نیازها :آبیاری: برای آبیاری این گیاه ابتدا با...

#شبدر_زینتی . 3نیازها :آبیاری: برای آبیاری این گیاه ابتدا با...