راه_پروردگار (۱ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ هذا صِراطُ رَبِّکَ مُس...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ هذا صِراطُ رَبِّکَ مُس...