راننده (۴۲ تصویر)

سلامتی راننده های کامیون🥂#کامیون #راننده #عشق_ماشین

سلامتی راننده های کامیون🥂#کامیون #راننده #عشق_ماشین

هشتک های مختلف پارت ۱

هشتک های مختلف پارت ۱

میتوان عادت های بد زندگی را بلاخره تغییر داد.

میتوان عادت های بد زندگی را بلاخره تغییر داد.

🖼️#104:راننده کامیون#عکس #تصویر #همه_چیز #راننده #کامیون #جا...

🖼️#104:راننده کامیون#عکس #تصویر #همه_چیز #راننده #کامیون #جا...

⚖#راهنمایی_و_رانندگی #راننده #خودرو #ماشین #اتومبیل⚖#وکیل#وک...

⚖#راهنمایی_و_رانندگی #راننده #خودرو #ماشین #اتومبیل⚖#وکیل#وک...

. #جرم #راننده #تصادف #حادثه #گواهینامه #ماشین #خودرو #بیمه ...
۱

. #جرم #راننده #تصادف #حادثه #گواهینامه #ماشین #خودرو #بیمه ...

.:scales: در چه تصادفاتی باید صحنه تصادف را حفظ کرد؟ رئیس اد...

.:scales: در چه تصادفاتی باید صحنه تصادف را حفظ کرد؟ رئیس اد...

پرده دوم= http://wisgoon.com/pin/27722578/پرده سوم: #اتوبان_...
۳

پرده دوم= http://wisgoon.com/pin/27722578/پرده سوم: #اتوبان_...

:scales: با توجه به #قانون اجرای محکومیت‌های مالی مورخ سال 1...

:scales: با توجه به #قانون اجرای محکومیت‌های مالی مورخ سال 1...

#تصادف #جرم #مجرم #مجازات #زندان #زندانی #بیمه #ماشین #موسسه...

#تصادف #جرم #مجرم #مجازات #زندان #زندانی #بیمه #ماشین #موسسه...

#راننده به مرد گفت به خانمت بگو رژشو عوض کنه...

#راننده به مرد گفت به خانمت بگو رژشو عوض کنه...

به خانواده ام گفتم نمیتونم صبرکنم:pensive_face: پدرم گفت برو...
۷

به خانواده ام گفتم نمیتونم صبرکنم:pensive_face: پدرم گفت برو...

:radio_button:درصورت #آسیب_دیدن_سرنشینان در #تصادفات_رانندگی...

:radio_button:درصورت #آسیب_دیدن_سرنشینان در #تصادفات_رانندگی...

اگر #راننده در #حوادث_رانندگی:small_blue_diamond:️۱_#مست باش...
۱

اگر #راننده در #حوادث_رانندگی:small_blue_diamond:️۱_#مست باش...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #صبح اولی...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #صبح اولی...

تصویری از مادام دکورسل، که گفته می‌شود نخستین #راننده تاکسی ...
۴

تصویری از مادام دکورسل، که گفته می‌شود نخستین #راننده تاکسی ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:اگر می خوا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:اگر می خوا...

#حوادث_رانندگیاگر راننده در حوادث رانندگی::white_left_pointi...

#حوادث_رانندگیاگر راننده در حوادث رانندگی::white_left_pointi...