راستی (۸۵ تصویر)

فالون دافا روشی صلح‌آمیز و آرامش بخش
۱

فالون دافا روشی صلح‌آمیز و آرامش بخش

فالون دافا روشی صلح آمیز و آرامش بخش

فالون دافا روشی صلح آمیز و آرامش بخش

ناامیدی و امیدواری

ناامیدی و امیدواری

این همه#دوستت دارم را براى کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟...
۳

این همه#دوستت دارم را براى کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟...

@MehrBanooo_2018اگر کسی صادقانه با شما کینه‌ورزی کرد و دشمنی...

@MehrBanooo_2018اگر کسی صادقانه با شما کینه‌ورزی کرد و دشمنی...

@MehrBanooo_2018برای چراغ‌های همسایه هم نور آرزو کن!بی شک حو...

@MehrBanooo_2018برای چراغ‌های همسایه هم نور آرزو کن!بی شک حو...

@MehrBanooo_2018تا توانی در جهان یک‌رنگ باشقالی از صد رنگ‌بو...
۱

@MehrBanooo_2018تا توانی در جهان یک‌رنگ باشقالی از صد رنگ‌بو...

"وجدان" قشنگ‌ترین و سنگین‌ترین واژه‌ایست که "خدا" نعمت داشتن...

"وجدان" قشنگ‌ترین و سنگین‌ترین واژه‌ایست که "خدا" نعمت داشتن...

@MehrBanooo_2018این دنیا، مال آدم‌های خوب نیست؛ مال آن‌هایی ...

@MehrBanooo_2018این دنیا، مال آدم‌های خوب نیست؛ مال آن‌هایی ...

دعا هرگز جانشین وظیفه نمی‌شود و مسئولیت‌های فرد یا جامعه را ...
۱

دعا هرگز جانشین وظیفه نمی‌شود و مسئولیت‌های فرد یا جامعه را ...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

🌸انسان‌های صادق،به صداقتِ حرف هیچ‌کس شک نمی‌کنند و حرفِ همه ...

🌸انسان‌های صادق،به صداقتِ حرف هیچ‌کس شک نمی‌کنند و حرفِ همه ...

:leaf_fluttering_in_wind: #راستی راست آن است ڪه آن چه گویے، ...

:leaf_fluttering_in_wind: #راستی راست آن است ڪه آن چه گویے، ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...