ذوالفقار_سیدعلی (۵ تصویر)

گاهے زندگـے یک آدم می‌شودمعنی یک #آیہ، گاهے نگاهش که می‌کنےا...

گاهے زندگـے یک آدم می‌شودمعنی یک #آیہ، گاهے نگاهش که می‌کنےا...

:artist_palette: طرح| #ذوالفقار_سیدعلی :diamond_shape_with_a...

:artist_palette: طرح| #ذوالفقار_سیدعلی :diamond_shape_with_a...

#سردار_تولدت_مبارک:balloon: :party_popper: :ribbon: آنچنان #...
۱

#سردار_تولدت_مبارک:balloon: :party_popper: :ribbon: آنچنان #...

#ذوالفقار_سیدعلی #میلادت_مبارڪ_سردار_دلها#حفظکم_الله :heavy_...
۳

#ذوالفقار_سیدعلی #میلادت_مبارڪ_سردار_دلها#حفظکم_الله :heavy_...