دیگ (۱۴ تصویر)

https://agahi90.ir/adv-75861.aspx #شرکت #تولیدی #بازرگانی #ا...

https://agahi90.ir/adv-75861.aspx #شرکت #تولیدی #بازرگانی #ا...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...
۶

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#همین #الان #یهویی #یه #دیگ #پر #انار # #ولی #پدرم #در #اومد...

#دیگ نمیتونم بدون اون زندگی کنم:crying_face:
۳

#دیگ نمیتونم بدون اون زندگی کنم:crying_face:

#دزفول #دیگ حلیم
۸

#دزفول #دیگ حلیم

#دیگ من رفتم بخابم
۷

#دیگ من رفتم بخابم

#دیگ تو این دنیا وابستگی به هیشڪی ندارمـمامان خوابم ڪجا بود ...
۲

#دیگ تو این دنیا وابستگی به هیشڪی ندارمـمامان خوابم ڪجا بود ...

||یِه‍ ‍ ‍روزی‍ میرِسِه‍ ڪِه‍ میرَمْ‍ ‍ ‍وَلی‍ دیگِه‍ بَـر ن...
۲

||یِه‍ ‍ ‍روزی‍ میرِسِه‍ ڪِه‍ میرَمْ‍ ‍ ‍وَلی‍ دیگِه‍ بَـر ن...

با #رفتنش:)بهترین #آرزو:)هارو #براش:)کردم #حتی:)بااینکه #مید...
۴

با #رفتنش:)بهترین #آرزو:)هارو #براش:)کردم #حتی:)بااینکه #مید...

با #رفتنش:)بهترین #آرزو:)هارو #براش:)کردم #حتی:)بااینکه #مید...
۲

با #رفتنش:)بهترین #آرزو:)هارو #براش:)کردم #حتی:)بااینکه #مید...

#دیگ#خستمـ #از همه#چی#

#دیگ#خستمـ #از همه#چی#

#دیگ سنگی

#دیگ سنگی