دین_سیاست (۲ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید یا أَیُّهَا الَّذِینَ آم...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید یا أَیُّهَا الَّذِینَ آم...

:heavy_plus_sign: #دین_سیاست:heavy_large_circle:️جماعت غافل ...

:heavy_plus_sign: #دین_سیاست:heavy_large_circle:️جماعت غافل ...

digikala