دیرمیفهمیدم (۱ تصویر)

از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...
۴

از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...