دیدنی (۱۳۵۴ تصویر)

روزگاری هم اگر دیوانه ات بودم گذشت.. :-\#روزگار​ #دیوانه #وا...

روزگاری هم اگر دیوانه ات بودم گذشت.. :-\#روزگار​ #دیوانه #وا...

بیا باهم به این دنیا فوش ناموس بدیم :-)#دنیا #لبخند #عاشقونه...

بیا باهم به این دنیا فوش ناموس بدیم :-)#دنیا #لبخند #عاشقونه...

بابا قرار نیست نون بده...!#عکس​#عشق​#زندگی #خاطره #نستالژی #...

بابا قرار نیست نون بده...!#عکس​#عشق​#زندگی #خاطره #نستالژی #...

پیج سرگرمی اینستاگرام

پیج سرگرمی اینستاگرام

#دیدنی#جذاب #بینظیر

#دیدنی#جذاب #بینظیر

#دیدنی#شگفت انگیز #خاص #جذاب

#دیدنی#شگفت انگیز #خاص #جذاب

خدایا مرا #ببخشبخاطر توبه هایم که ضعیف ترین توبه هاست...و با...

خدایا مرا #ببخشبخاطر توبه هایم که ضعیف ترین توبه هاست...و با...