نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دیدم_که_میگما (۲ تصویر)

نوبخت: آمارهای ما دقیق و علمی است/ منتقدان کیلویی حرف می‌زنند سخنگوی دولت در نشست خبری: منتقدان دولت در هر موضوعی می‌توانند چالش کنند، وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی این عدد است می‌توانید سوال کنید این ...

نوبخت: آمارهای ما دقیق و علمی است/ منتقدان کیلویی حرف می‌زنند سخنگوی دولت در نشست خبری: منتقدان دولت در هر موضوعی می‌توانند چالش کنند، وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی این عدد است می‌توانید سوال کنید این عدد محصول کدام اقدام است و ما هم باید عدد و رقم بگوییم، همینطوری کلی ...

۲۴ اسفند 1395
49
کاش حداقل یک فرد صالح این ادعا رو می کرد شما که دست به زیرمیزی دادنت خوبه شما دیگه چرا با این حالت #سکه_های_زیرمیزی_برنامه_پایش #ماله_کشی #دیدم_که_میگما

کاش حداقل یک فرد صالح این ادعا رو می کرد شما که دست به زیرمیزی دادنت خوبه شما دیگه چرا با این حالت #سکه_های_زیرمیزی_برنامه_پایش #ماله_کشی #دیدم_که_میگما

۱۶ دی 1395
59