دگر (۱۰ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌بایددگر تلخ است کامم، شرب...
۰

#دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌بایددگر تلخ است کامم، شرب...

ما گشته‌ایم نیست ، تو هم جستجو مکن ،آن روزها گذشت ،#دگر#آرزو...
۰

ما گشته‌ایم نیست ، تو هم جستجو مکن ،آن روزها گذشت ،#دگر#آرزو...

#جز دل من جای#دگر برتو حرام است :smiling_face_with_heart-sha...
۳۲

#جز دل من جای#دگر برتو حرام است :smiling_face_with_heart-sha...

#جز دل من جای#دگر بر تو#حرام است...
۳۴

#جز دل من جای#دگر بر تو#حرام است...

#عاشق نشوم، #دل ندهم، #پس به چه کوشم؟جز #عشق#دگر بهر چه کار ...
۱۸

#عاشق نشوم، #دل ندهم، #پس به چه کوشم؟جز #عشق#دگر بهر چه کار ...

چون #تو دارم همه دارم #دگر هیچ نخواهم..
۰

چون #تو دارم همه دارم #دگر هیچ نخواهم..

#در #این #خاک #در #این #پاک

#بجز #عشق ، #بجز #مهر ،

#دگر #...
۰

#در #این #خاک #در #این #پاک #بجز #عشق ، #بجز #مهر ، #دگر #...