دکتر_حسن_روحانی (۱۰ تصویر)

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی #اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نبا...
۷

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی #اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نبا...

زمانی که مردم از دولت خود بترسند ظلم و ستم حاکم است، زمانی ک...
۱۲

زمانی که مردم از دولت خود بترسند ظلم و ستم حاکم است، زمانی ک...

#نیمه_راهیم_برنمیگردیم #زنده_باد_اصلاحات:green_heart:#با_روح...
۲۱

#نیمه_راهیم_برنمیگردیم #زنده_باد_اصلاحات:green_heart:#با_روح...

#دکتر_حسن_روحانی
۱

#دکتر_حسن_روحانی

#تا_1400_با_روحانی#دولت_تدبیر_و_امید #اصلاح_طلبان #دکتر_حسن_...
۲۷

#تا_1400_با_روحانی#دولت_تدبیر_و_امید #اصلاح_طلبان #دکتر_حسن_...

#نیمه_راهیم_برنمیگردیم #زنده_باد_اصلاحات:green_heart:#با_روح...
۱۴

#نیمه_راهیم_برنمیگردیم #زنده_باد_اصلاحات:green_heart:#با_روح...

:large_red_circle:حمایت دولت یازدهم از محصولات تراریخته چند ...
۵

:large_red_circle:حمایت دولت یازدهم از محصولات تراریخته چند ...

• 14 ) سر انجام مردم در روز 23 تیرماه 78 در یک راهپیمایی بزر...
۳

• 14 ) سر انجام مردم در روز 23 تیرماه 78 در یک راهپیمایی بزر...

هشدار انتخاباتی #عارف به #روحانیرئیس ستاد انتخابات #اصلاح‌طل...

هشدار انتخاباتی #عارف به #روحانیرئیس ستاد انتخابات #اصلاح‌طل...

#احمدی_روشن.#مرگ_بر_امریکا.#پیروان_ولایت.#مرگ_بر_امریکا.#اما...

#احمدی_روشن.#مرگ_بر_امریکا.#پیروان_ولایت.#مرگ_بر_امریکا.#اما...