دُردانه (۴ تصویر)

....تصور کندختربچه‌ای نیم‌وجبی که تو را ″بابا″ بخواند و ذوق ...
۱۰

....تصور کندختربچه‌ای نیم‌وجبی که تو را ″بابا″ بخواند و ذوق ...

#چشمانت را امشب نبنداردیبهشت از راه خواهد رسیداین #ماه_عاشق ...

#چشمانت را امشب نبنداردیبهشت از راه خواهد رسیداین #ماه_عاشق ...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

دخترِ پدرت باشی، همسرِشوهرت باشی، و یا مادرِفرزندتفرقی ندارد...
۲

دخترِ پدرت باشی، همسرِشوهرت باشی، و یا مادرِفرزندتفرقی ندارد...