دوکوهه (۱۳ تصویر)

هدیه ای از شهدا :::::..رضوان خدا بر شهید محمد عبدی که فرمود ...

هدیه ای از شهدا :::::..رضوان خدا بر شهید محمد عبدی که فرمود ...

بسم الله.اینجا; دو کــوهــــــه ایستــگاه اول آسمـــــاندرآن...

بسم الله.اینجا; دو کــوهــــــه ایستــگاه اول آسمـــــاندرآن...

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم میرودوآن دل که باخود داشتم باد...

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم میرودوآن دل که باخود داشتم باد...

.مـن یـک #نسل_ســومی هسـتم!.نه #جــنگ دیـده ام؛و نه #شهدا را...

.مـن یـک #نسل_ســومی هسـتم!.نه #جــنگ دیـده ام؛و نه #شهدا را...

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...
۲

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...
۱۲

من یک #نسل_سومی هستم! .نه #جنگ دیده ام؛ و نه #شهدا را زیارت ...

#بسم_رب_الشهیداول کاریک #روایت بگویم از شخصیقالَ رزمنده ای ک...
۱

#بسم_رب_الشهیداول کاریک #روایت بگویم از شخصیقالَ رزمنده ای ک...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blos...
۱

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blos...

گفتم وقتی برگشتم از زیبایی های سفرم به سرزمین نور،دیار شهدا ...
۳

گفتم وقتی برگشتم از زیبایی های سفرم به سرزمین نور،دیار شهدا ...

ان شاءالله بعد از مدتها؛ عید امسال راهی جنوب خواهم شد..... د...

ان شاءالله بعد از مدتها؛ عید امسال راهی جنوب خواهم شد..... د...

.وقتی برگشتیم جنازه نبود. ولی رد خون تازه تا  چند قدم روی زم...
۷

.وقتی برگشتیم جنازه نبود. ولی رد خون تازه تا چند قدم روی زم...

یک گردان می رفتند و به خط می شدند، برای اهدافشان برای اعتقاد...
۲

یک گردان می رفتند و به خط می شدند، برای اهدافشان برای اعتقاد...

تعلق که باشد، انسان اسیر می ماند.نه پر می کشد، نه متعالی می ...
۱

تعلق که باشد، انسان اسیر می ماند.نه پر می کشد، نه متعالی می ...