دولت_کار_و_کرامت (۶۱ تصویر)

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پس از انداختن رای خود به صندوق ،...

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پس از انداختن رای خود به صندوق ،...

تبلیغ #سید_ابراهیم_رییسی جلوی برج ترامپ در نیویورک #آمریکا#د...

تبلیغ #سید_ابراهیم_رییسی جلوی برج ترامپ در نیویورک #آمریکا#د...

حمایت حاج قاسم سلیمانی از رئیسی#دولت_کار_و_کرامت
۸

حمایت حاج قاسم سلیمانی از رئیسی#دولت_کار_و_کرامت

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد
۱

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:من اعلام کردم ...

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:من اعلام کردم ...

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:شما چرا اسم هن...
۳

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:شما چرا اسم هن...

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:4 سال کشور و ا...

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:4 سال کشور و ا...

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:سوال این است ب...

حجت الاسلام رئیسی در مشهد::small_blue_diamond:سوال این است ب...

#راستگو#رییسی#قالیباف#دولت_کار_و_کرامت#میرسلیم#دوات_مردم
۱

#راستگو#رییسی#قالیباف#دولت_کار_و_کرامت#میرسلیم#دوات_مردم

مسیری که تو حالت عادی ۱۵دقیقه طول می‌کشه ۲ساعت طول کشید.ممنو...

مسیری که تو حالت عادی ۱۵دقیقه طول می‌کشه ۲ساعت طول کشید.ممنو...

استقبال مردم مشهد از سید ابراهیم رییسی#رییسی#دولت_کار_و_کرام...
۱

استقبال مردم مشهد از سید ابراهیم رییسی#رییسی#دولت_کار_و_کرام...

#تغییر_به_نفع_مردم#دولت_کار_و_کرامت#رییسی#قالیباف#میرسلیم
۱

#تغییر_به_نفع_مردم#دولت_کار_و_کرامت#رییسی#قالیباف#میرسلیم

#تغییر_به_نفع_مردم#به_عمل_کار_بر_آید#رییسی#قالیباف#دولت_مردم...

#تغییر_به_نفع_مردم#به_عمل_کار_بر_آید#رییسی#قالیباف#دولت_مردم...

#دولت_کار_و_کرامت#سید_ابراهیم_رئیسی#حمایت_از_محرومان
۱۰

#دولت_کار_و_کرامت#سید_ابراهیم_رئیسی#حمایت_از_محرومان

سردار این عملیات آخری که حضور داشتی همه چیزت رو فدای رضای خد...

سردار این عملیات آخری که حضور داشتی همه چیزت رو فدای رضای خد...

:large_red_circle: مهم/رای قالیباف به کجا می رود؟:small_blue...

:large_red_circle: مهم/رای قالیباف به کجا می رود؟:small_blue...

سردار این عملیات آخری که حضور داشتی همه چیزت رو فدای رضای خد...
۴

سردار این عملیات آخری که حضور داشتی همه چیزت رو فدای رضای خد...

سردار این عملیات آخری که حضور داشتی همه چیزت رو فدای رضای خد...
۲۷

سردار این عملیات آخری که حضور داشتی همه چیزت رو فدای رضای خد...

digikala