دولت_قبل (۲۲ تصویر)

🔴 راست گفته‌اند که باخت، یتیم است و پیروزی، چند صد پدر دارد؛...

🔴 راست گفته‌اند که باخت، یتیم است و پیروزی، چند صد پدر دارد؛...

🔴 راست گفته‌اند که باخت، یتیم است و پیروزی، چند صد پدر دارد؛...

🔴 راست گفته‌اند که باخت، یتیم است و پیروزی، چند صد پدر دارد؛...

مقصر سیل هم پیدا شد!:double_exclamation_mark:️ «شهربانو امان...

مقصر سیل هم پیدا شد!:double_exclamation_mark:️ «شهربانو امان...

آقای روحانی چرا امشب در مورد#برجام صحبت نکردید؟!- من به مردم...
۱۵

آقای روحانی چرا امشب در مورد#برجام صحبت نکردید؟!- من به مردم...

آخوندی:پول نداریم،مجبوریم بنزین را گران کنیم!داداش برو یقه #...

آخوندی:پول نداریم،مجبوریم بنزین را گران کنیم!داداش برو یقه #...

روحانی خطاب به ترامپ: در دیوانگی یک دولت همین بس که میگوید ه...

روحانی خطاب به ترامپ: در دیوانگی یک دولت همین بس که میگوید ه...

:anger_symbol: مورد داشتیم:small_orange_diamond:بودجه‌ی دفاع...
۱

:anger_symbol: مورد داشتیم:small_orange_diamond:بودجه‌ی دفاع...

:anger_symbol: مورد داشتیم:small_orange_diamond:بودجه‌ی دفاع...

:anger_symbol: مورد داشتیم:small_orange_diamond:بودجه‌ی دفاع...

#روحانی و #4درصدی ها مرتبا ضعف و بی لیاقتی خود را به #دولت_ق...

#روحانی و #4درصدی ها مرتبا ضعف و بی لیاقتی خود را به #دولت_ق...

بعله دیگه همه چی تقصیر #دولت_قبل و#شهرداری_تهران ست،حتی فومن...

بعله دیگه همه چی تقصیر #دولت_قبل و#شهرداری_تهران ست،حتی فومن...

#نه_به_روحانی#دولت_وعده#وعده_دروغ#وعده_پوچ#هیچ۲۹اردیبهشت#روز...

#نه_به_روحانی#دولت_وعده#وعده_دروغ#وعده_پوچ#هیچ۲۹اردیبهشت#روز...

سوال #کنکور ۹۶:

بی عرضگی برخی تقصیر کیه؟
۱. #دولت_قبل
۲. #ق...
۱

سوال #کنکور ۹۶: بی عرضگی برخی تقصیر کیه؟ ۱. #دولت_قبل ۲. #ق...

.حسن روحانی رئیس جمهور  در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران اعل...
۱۰

.حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران اعل...

به نام خداملا شایعه کرد؛ در فلان کوچه آش می دهند!شایعه در شه...
۸

به نام خداملا شایعه کرد؛ در فلان کوچه آش می دهند!شایعه در شه...

به نام خداشب گذشته، وزیر اقتصاد در #مونولوگ !!! ویژه خبری شب...

به نام خداشب گذشته، وزیر اقتصاد در #مونولوگ !!! ویژه خبری شب...

.#مسئولان_بانک_مرکزی و وزارت اقتصاد به جای پذیرش #خطای_مهلک ...
۲

.#مسئولان_بانک_مرکزی و وزارت اقتصاد به جای پذیرش #خطای_مهلک ...

مدیریّت بحرانی که به جای #اطفاء_حریق منتظر موند تا پتروشیمی ...
۴

مدیریّت بحرانی که به جای #اطفاء_حریق منتظر موند تا پتروشیمی ...

#حقه_بازی و اجرای #عملیات_فریب به سبک تیم عملیات روانی و رسا...
۶

#حقه_بازی و اجرای #عملیات_فریب به سبک تیم عملیات روانی و رسا...

سخنان صریح حسن عباسی در دانشگاه تهران : ️عده ای می گویند هشت...

سخنان صریح حسن عباسی در دانشگاه تهران : ️عده ای می گویند هشت...