دولت_روحانی (۱۲۹ تصویر)

🔺شوخی کاربران فضای مجازی با کابینه دولت آینده#دولت_روحانی #خ...
۲

🔺شوخی کاربران فضای مجازی با کابینه دولت آینده#دولت_روحانی #خ...

‏از بین ۱۹نامزد کارگزاران برای انتخابات۱۴۰۰، ۱۰نفر عضو ‎#دول...

‏از بین ۱۹نامزد کارگزاران برای انتخابات۱۴۰۰، ۱۰نفر عضو ‎#دول...

🔴حریرچی: جریمه‌ها از یارانه افراد کسر می‌شودمعاون وزیر بهداش...
۱

🔴حریرچی: جریمه‌ها از یارانه افراد کسر می‌شودمعاون وزیر بهداش...

‏جریمه ی 50هزار تومانی در انتظار کسانی که از ماسک استفاده نم...
۱

‏جریمه ی 50هزار تومانی در انتظار کسانی که از ماسک استفاده نم...

چند کلمه هم از مادرس عروس بشنو
۱۹

چند کلمه هم از مادرس عروس بشنو

🔺 چرا دلار و طلا همینجووووور بالا میره؟اگه فکر میکنید دلار و...

🔺 چرا دلار و طلا همینجووووور بالا میره؟اگه فکر میکنید دلار و...

خودمون خواستیم این وضعو

خودمون خواستیم این وضعو

ظاهرا خیانت هم در کشور سیستماتیک شده!!!!💡بدترین زمان ممکن!!!...

ظاهرا خیانت هم در کشور سیستماتیک شده!!!!💡بدترین زمان ممکن!!!...

🔺 وزارت ارشاد ننگ بر تو💢 ترویج راههای کسب ثروت و قدرت به هرق...
۷

🔺 وزارت ارشاد ننگ بر تو💢 ترویج راههای کسب ثروت و قدرت به هرق...

✍احترام #نظامی برای #پرستار خانم عزیزلطفا در نشر مطالب ما را...
۱

✍احترام #نظامی برای #پرستار خانم عزیزلطفا در نشر مطالب ما را...

✍موفقیت تاریخی اولین ماهواره نظامی #ایران به مدار رفتلطفا در...
۱

✍موفقیت تاریخی اولین ماهواره نظامی #ایران به مدار رفتلطفا در...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...
۲

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

زنده به گور کردن جوجه های چند روزه برای گران ماندن قیمت مرغ ...

زنده به گور کردن جوجه های چند روزه برای گران ماندن قیمت مرغ ...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...
۲

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...

لطفا در نشر مطالب ما را یاری کنید🆔️@Zakhmhaye_ofouni.••┈❈✿♡🦋...