دولت_دود_و_رکود (۶۰ تصویر)

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل دهم!!!!10)...
۱

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل دهم!!!!10)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل نهم!!!!9))...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل نهم!!!!9))...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل هشتم!!!!8)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل هشتم!!!!8)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل هفتم!!!!7)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل هفتم!!!!7)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل ششم!!!! 6)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل ششم!!!! 6)...

.باز بوی باورم خاکستریستصفحه های دفترم خاکستریستپیش از اینها...
۲

.باز بوی باورم خاکستریستصفحه های دفترم خاکستریستپیش از اینها...

. شاید یکی از دلایلی که دولت روحانی هر کاری دلش میخواد میکنه...
۵

. شاید یکی از دلایلی که دولت روحانی هر کاری دلش میخواد میکنه...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل پنجم!!!!5)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل پنجم!!!!5)...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل چهارم!!!!4...
۲

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل چهارم!!!!4...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل سوم!!3))) ...
۱

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل سوم!!3))) ...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل دوم!!2)) ر...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل دوم!!2)) ر...

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل اول!1)  تغ...
۱

.ده دلیل در رد رشد اقتصادی مورد ادعای روحانی.دلیل اول!1) تغ...

.افشای ابعاد جدید فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان قائم‌مقام مدی...
۶

.افشای ابعاد جدید فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان قائم‌مقام مدی...

به نام خدا..مرثیه ای کوتاه در سوگ برنامه نویسی در دولت یازده...
۲

به نام خدا..مرثیه ای کوتاه در سوگ برنامه نویسی در دولت یازده...

.:large_red_circle:درحالیکه روند عهدشکنی آمریکا بیشتر میشود ...

.:large_red_circle:درحالیکه روند عهدشکنی آمریکا بیشتر میشود ...

.#بوئینگ سرِ ایران کلاه گذاشت:heavy_exclamation_mark_symbol:...

.#بوئینگ سرِ ایران کلاه گذاشت:heavy_exclamation_mark_symbol:...

.دقیقاً!در زمانی که #دولت_دود_و_رکود، بدون بهره برداری از تو...

.دقیقاً!در زمانی که #دولت_دود_و_رکود، بدون بهره برداری از تو...

.مقصر را دریابید!#280...#وزیر_میلیاردی #آخوندی #بی_کفایتی #د...
۲

.مقصر را دریابید!#280...#وزیر_میلیاردی #آخوندی #بی_کفایتی #د...

.#مرثیه_‌ای برای تولید ملّی..:small_blue_diamond:درست در روز...
۱

.#مرثیه_‌ای برای تولید ملّی..:small_blue_diamond:درست در روز...

.:large_red_circle: رئیس‌جمهور #بودجه را به مجلس برد؛ مخارج ...

.:large_red_circle: رئیس‌جمهور #بودجه را به مجلس برد؛ مخارج ...