دولتمردان (۱۲ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#شهید_بهشتی #کارکنان#مشاغل#دولتمردان

#شهید_بهشتی #کارکنان#مشاغل#دولتمردان

هرگز نترس...#صداقت#عدالت#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر#عدالتخوا...

هرگز نترس...#صداقت#عدالت#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر#عدالتخوا...

:negative_squared_latin_capital_letter_o:️‍ چنین امام‌جمعه ا...

:negative_squared_latin_capital_letter_o:️‍ چنین امام‌جمعه ا...

#حضرت_رسول_اکرم (ص): دو گروه از #امت من اگر #صالح شوند #امتم...

#حضرت_رسول_اکرم (ص): دو گروه از #امت من اگر #صالح شوند #امتم...

:heavy_large_circle:️ وضعیت #بیکاری و اشتغال مهمترین دغدغه م...

:heavy_large_circle:️ وضعیت #بیکاری و اشتغال مهمترین دغدغه م...

وَشَدَدْنَا مُلْکَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِ...
۱

وَشَدَدْنَا مُلْکَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِ...

#دولتمردان#درمقابل#شیطان#بزرگ#کوتاه#نیایید
۶

#دولتمردان#درمقابل#شیطان#بزرگ#کوتاه#نیایید