دوسش (۱۲۲ تصویر)

R.   V.     A.      N.     i.   #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

R. V. A. N. i. #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

‍کاش #میشد ‍از ‍چشم ‍اونی ‍که #دوسش ‍داری ‍خودتو ‍نگاه ‍کنی ...

‍کاش #میشد ‍از ‍چشم ‍اونی ‍که #دوسش ‍داری ‍خودتو ‍نگاه ‍کنی ...

واااااایی😍 من ضعف کردم واسه این پیشوئهخب امروز هم تولد یکی ا...
۱۰

واااااایی😍 من ضعف کردم واسه این پیشوئهخب امروز هم تولد یکی ا...

#دوسش دااااارم…
۳

#دوسش دااااارم…

#کامنت #همگی ...:skull_and_crossbones::neutral_face:اگ قرار ...
۱۳۸

#کامنت #همگی ...:skull_and_crossbones::neutral_face:اگ قرار ...

#ازدواج_موفق :negative_squared_latin_capital_letter_o:ویژه د...

#ازدواج_موفق :negative_squared_latin_capital_letter_o:ویژه د...

کاش میشد #بعضیا رو تو #گوگل سرچ کردبعد بری #قدیمی ترین ورژنش...
عکس بلند
۴

کاش میشد #بعضیا رو تو #گوگل سرچ کردبعد بری #قدیمی ترین ورژنش...

:leaf_fluttering_in_wind: :rose: :leaf_fluttering_in_wind:  ...

:leaf_fluttering_in_wind: :rose: :leaf_fluttering_in_wind: ...

:leaf_fluttering_in_wind::rose::leaf_fluttering_in_wind: وقت...
۶

:leaf_fluttering_in_wind::rose::leaf_fluttering_in_wind: وقت...

#دوسش داری؟ -دارم..+پس چرا واسش نجنگیدی؟ -چون دوست داشتن من ...

#دوسش داری؟ -دارم..+پس چرا واسش نجنگیدی؟ -چون دوست داشتن من ...

.یه #عشقی دارم که صداش ارامش #زندگیمه :heavy_black_heart::ki...
۱

.یه #عشقی دارم که صداش ارامش #زندگیمه :heavy_black_heart::ki...

. #عشق من ؟ :heavy_black_heart:.️میخوام ازت #تشکر کنم :purpl...
۱۱

. #عشق من ؟ :heavy_black_heart:.️میخوام ازت #تشکر کنم :purpl...