دوستی_و_محبت (۲ تصویر)

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:أَلْقَریبُ مَنْ قَرَّبَتْه...

#حضرت_امام_حسن_مجتبی_ع می فرمایند:أَلْقَریبُ مَنْ قَرَّبَتْه...

#زندگی #کوزه_ی_آبی_خنک_و_رنگین استآب این کوزه گهی شور و گهی ...
۲

#زندگی #کوزه_ی_آبی_خنک_و_رنگین استآب این کوزه گهی شور و گهی ...