دوستـ_داشتنت (۱ تصویر)

مینویسم سـرشـار از عـشـقبـرای #تویی  :heavy_black_heart: که ...

مینویسم سـرشـار از عـشـقبـرای #تویی :heavy_black_heart: که ...