دهه_شصتی‌ها (۲ تصویر)

:large_red_circle: جهانگیری: #دهه_شصتی‌ها هرجا ورود می کنند،...
۳

:large_red_circle: جهانگیری: #دهه_شصتی‌ها هرجا ورود می کنند،...

یه کم شل کن خاله ببینه!خانه ما نبش کوچه میثاقیان بود، مطب دک...
۱۸

یه کم شل کن خاله ببینه!خانه ما نبش کوچه میثاقیان بود، مطب دک...