دهم_صفر (۲ تصویر)

#تقویم_تاریخ و #مناسبتهای_مهم روز  #دوشنبه  #هشتم _آبان  139...

#تقویم_تاریخ و #مناسبتهای_مهم روز #دوشنبه #هشتم _آبان 139...

به نام خدا.روز شمار ماه صفر (قسمت سی و نهم)#روز_دهم_صفر#اسیر...
۵

به نام خدا.روز شمار ماه صفر (قسمت سی و نهم)#روز_دهم_صفر#اسیر...