نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دنیـــــا (۴ تصویر)

امیررر: سهــم من از #دنیـــــا نداشتن استــــ ... تنهـا قدم زدن در پیاده رو هــا و فکـر کردن به کسی که هیــچ وقتـــ نبود..

امیررر: سهــم من از #دنیـــــا نداشتن استــــ ... تنهـا قدم زدن در پیاده رو هــا و فکـر کردن به کسی که هیــچ وقتـــ نبود..

۱۱ شهریور 1397
41
#دنیـــــا تنهایــــے هاے زیادے داره امــــا تنهایـــے مــن دنیایـــے داره!!!

#دنیـــــا تنهایــــے هاے زیادے داره امــــا تنهایـــے مــن دنیایـــے داره!!!

۱۵ فروردین 1397
30
#خـــــــــــــــــوشبخــــــــــت ترینم؟؟؟؟ . چــــون تـــــــ❤ ️ـــــــو رو دارم؟؟؟؟ . تویی که حتـــــــــــی فکر کردن بهت☺ ️؟؟؟؟ . #قلبمــــــــ❤ ️ـــــو گرم میکـــــــنه؟؟؟؟ . تــــــــــو رو با همــــــه #دنیـــــا هم عوض نمیکنم؟؟؟؟ . هیـــــچوقت اینقــــدر #آرامش نداشتـــم؟؟ ...

#خـــــــــــــــــوشبخــــــــــت ترینم؟؟؟؟ . چــــون تـــــــ❤ ️ـــــــو رو دارم؟؟؟؟ . تویی که حتـــــــــــی فکر کردن بهت☺ ️؟؟؟؟ . #قلبمــــــــ❤ ️ـــــو گرم میکـــــــنه؟؟؟؟ . تــــــــــو رو با همــــــه #دنیـــــا هم عوض نمیکنم؟؟؟؟ . هیـــــچوقت اینقــــدر #آرامش نداشتـــم؟؟ . محبوب #قبلــــــــم؟؟؟؟؟ . دوستـــــــــ❤ ️ـــــــت دارم ؟؟؟؟؟؟؟ #KimKaiaaaaaaaa #Mine❤

۱۰ دی 1396
94
#دنیـــــا

#دنیـــــا

۲ بهمن 1394
97