دنیا (۴۷۸۴ تصویر)

🥀🕊🌴🕊🥀🌓 #باز_شب_شده  #دلم_بهانه_می_گیردوقتی که از خود #خسته م...

🥀🕊🌴🕊🥀🌓 #باز_شب_شده #دلم_بهانه_می_گیردوقتی که از خود #خسته م...

عشق یعنى تو و تو واسه من کلِ دنیایى . . .♥️💟maryam💟#زندگیم #...
۸

عشق یعنى تو و تو واسه من کلِ دنیایى . . .♥️💟maryam💟#زندگیم #...

❄️ اگر روزگاری آمد و در #دنیا همه چیز یخ زد، نگران نباش. ☀️ ...

❄️ اگر روزگاری آمد و در #دنیا همه چیز یخ زد، نگران نباش. ☀️ ...

#خاص_ترین کلیپ #دنیا وقتی #دیدمش #اشک تو#چشام #جمع شد #یاابو...
۱

#خاص_ترین کلیپ #دنیا وقتی #دیدمش #اشک تو#چشام #جمع شد #یاابو...

نگران فردای ندیده ات نباشخدای دیروز و امروزت، خدای فردایت هم...
۱

نگران فردای ندیده ات نباشخدای دیروز و امروزت، خدای فردایت هم...

قسمت اول ندای عشق منتشر شد
۱

قسمت اول ندای عشق منتشر شد

wow      لطفا به پیجم یه سری بزنید

wow لطفا به پیجم یه سری بزنید

عوالم دیگر به روایت حضرت محمد و امامان بزرگوار
۲

عوالم دیگر به روایت حضرت محمد و امامان بزرگوار

پژمان جمشیدی
۱۴

پژمان جمشیدی