دنیا (۴۲۹۷ تصویر)

#مثبت اندیش که باشی 🌸همه چیز را #زیبا میبینی....,🍃🌸نگاه از د...
۰

#مثبت اندیش که باشی 🌸همه چیز را #زیبا میبینی....,🍃🌸نگاه از د...

🔶 خدا با ماست یا با اوناست؟#خدا #ایمان #کفر #مومن #کافر #جنگ...
۰

🔶 خدا با ماست یا با اوناست؟#خدا #ایمان #کفر #مومن #کافر #جنگ...

دستم به #دوست داشنتکه بند شدهاز #دنیا بی نیاز شده امچرا که#ت...
۱

دستم به #دوست داشنتکه بند شدهاز #دنیا بی نیاز شده امچرا که#ت...

درد دلو بع هیچ کس نگی بهتره🙃🏴#دنیا#درد_دل #نوشته #نوشته_عاشق...
۰

درد دلو بع هیچ کس نگی بهتره🙃🏴#دنیا#درد_دل #نوشته #نوشته_عاشق...

دیوانگی
۲

دیوانگی

#زندگی اونقدر بزرگم کرده که #یاد بگیرم به خودم تکیه کنم.#دنی...
۲

#زندگی اونقدر بزرگم کرده که #یاد بگیرم به خودم تکیه کنم.#دنی...

الهی آمین❤️#خدا #الهی_آمین #دنیا #شب #یادت #غم #غصه #آرامش #...
۰

الهی آمین❤️#خدا #الهی_آمین #دنیا #شب #یادت #غم #غصه #آرامش #...

تا دندون داری بخند        تا چشم داری ببین        تا گوش دار...
۰

تا دندون داری بخند تا چشم داری ببین تا گوش دار...

شهید چمران
۰

شهید چمران

🍃بسم رب الحکیم▪️خوشا به حال کسی که بی نیاز بود از هرکه غیر ا...
۰

🍃بسم رب الحکیم▪️خوشا به حال کسی که بی نیاز بود از هرکه غیر ا...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...
۰

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸روش اول💮 💠🔸 ب...