دنیاے (۱۵ تصویر)

#دنیاے  ڪوچڪ منــــــــ  لبریز از حجمـــــ #بیڪرانِ حضورِ #توسٺــــــــــ ...
۱

#دنیاے ڪوچڪ منــــــــ لبریز از حجمـــــ #بیڪرانِ حضورِ #توسٺــــــــــ ...

عشقرازیست ڪہ تنهابہ خدا باید گفتـــ .. دلم یڪـــدنیـا میخـوا...
۱

عشقرازیست ڪہ تنهابہ خدا باید گفتـــ .. دلم یڪـــدنیـا میخـوا...

#مـــــا  ڪـــــہتـــــوے #دنیاے ڪسۍ#نیستیم#حـداقل بذاریݧتــ...
۲

#مـــــا ڪـــــہتـــــوے #دنیاے ڪسۍ#نیستیم#حـداقل بذاریݧتــ...

‍ #خواهرانه:heavy_black_heart:️ حجاب یعنے...:princess::emoji...

‍ #خواهرانه:heavy_black_heart:️ حجاب یعنے...:princess::emoji...

****خداوندا در این #دنـــیاے_وانفسانفسهـــا میڪشیم بی روح تا...
۲۸

****خداوندا در این #دنـــیاے_وانفسانفسهـــا میڪشیم بی روح تا...

‍ #عشق رازیست که تنهابه خدا باید گفت..دلم یڪ #دنیـا میخـواهد...

‍ #عشق رازیست که تنهابه خدا باید گفت..دلم یڪ #دنیـا میخـواهد...

#خاطرات>. <#ارامش>. <♥#دنیاے دخترونه♥#عاشق_معصومیت
۳

#خاطرات>. <#ارامش>. <♥#دنیاے دخترونه♥#عاشق_معصومیت

#بوی_خوشبختی#بوی_زندگی#بوی_معصومیت#پر_از_ احساس♥#دنیاے دخترو...

#بوی_خوشبختی#بوی_زندگی#بوی_معصومیت#پر_از_ احساس♥#دنیاے دخترو...

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#ارزوها>, <#عاشق_معصومیت
۲

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#ارزوها>, <#عاشق_معصومیت

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#عاشق_معصومیت

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#عاشق_معصومیت

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#عاشق_معصومیت

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#عاشق_معصومیت

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#عاشق_معصومیت

♥#دنیاے دخترونه>. <♥#عاشق_معصومیت

هر #آدمے یہ #اسمے تو #زندگیش هست ڪہ وقتے میشنوه میره تو یہ #...

هر #آدمے یہ #اسمے تو #زندگیش هست ڪہ وقتے میشنوه میره تو یہ #...

#دنیاے عجیب و غریبشاید این وسائل و میوه جات اگر مانند ما انس...
عکس بلند
۲

#دنیاے عجیب و غریبشاید این وسائل و میوه جات اگر مانند ما انس...