دنیای (۲۴۶ تصویر)

🕊🥀🕊🌓 #باز_شب_شده  #دلم_بهانه_می_گیرد#اسیری همیشه بد نیست، مث...

🕊🥀🕊🌓 #باز_شب_شده #دلم_بهانه_می_گیرد#اسیری همیشه بد نیست، مث...

#دنیای رنگی تون و با اعتماد به ادمای بی ارزش سیاه نکنین.
۱

#دنیای رنگی تون و با اعتماد به ادمای بی ارزش سیاه نکنین.

دنیا پرشده باید مراقب بود

دنیا پرشده باید مراقب بود

قول میدم......

قول میدم......

کاش یه مغازه بود
۵۶

کاش یه مغازه بود

نور #آفتاب ست؛؛؟؟یاااتوونمی دانم#فقط می دانم #صبح ب #خیرهایت...
۲

نور #آفتاب ست؛؛؟؟یاااتوونمی دانم#فقط می دانم #صبح ب #خیرهایت...

#به داشته ها ، موقعیت ها و آدم هایِ #خوب زندگی ام فکر می کنم...

#به داشته ها ، موقعیت ها و آدم هایِ #خوب زندگی ام فکر می کنم...

#دنیای رنگی #جذاب #زیبا #قشنگ #خاص #BEAUTIFUL #بینظیر #هنری ...

#دنیای رنگی #جذاب #زیبا #قشنگ #خاص #BEAUTIFUL #بینظیر #هنری ...

" من در تصمیمم پنجاه پنجاهم اما هر کدوم رو که انتخاب کنم ، ک...

" من در تصمیمم پنجاه پنجاهم اما هر کدوم رو که انتخاب کنم ، ک...

" وقتی به سنگی برخورد کردی اونقدر هلش بده تا برات تبدیل به پ...

" وقتی به سنگی برخورد کردی اونقدر هلش بده تا برات تبدیل به پ...

#پروفایل دخترونه #دختر زیبا#دنیای دخترونه
۴

#پروفایل دخترونه #دختر زیبا#دنیای دخترونه

#دنیای دخترانه#خاص#زیبا #جذاب

#دنیای دخترانه#خاص#زیبا #جذاب

🌸شب 💫داستان زندگی ماست 🌸گاهی پرنور،💫گاهی کم نور میشود🌸اما بخ...
۱۲

🌸شب 💫داستان زندگی ماست 🌸گاهی پرنور،💫گاهی کم نور میشود🌸اما بخ...

به چه می اندیشی؟نگرانی بیجاستعشق اینجا ‎وخدا هم اینجاستلحظه ...
۵

به چه می اندیشی؟نگرانی بیجاستعشق اینجا ‎وخدا هم اینجاستلحظه ...

یادمان نرود در دفتر دیکته زندگی بنویسیم:انسان بودنپاک بودن م...
۱

یادمان نرود در دفتر دیکته زندگی بنویسیم:انسان بودنپاک بودن م...