دنیای (۲۳۴ تصویر)

" من در تصمیمم پنجاه پنجاهم اما هر کدوم رو که انتخاب کنم ، ک...

" من در تصمیمم پنجاه پنجاهم اما هر کدوم رو که انتخاب کنم ، ک...

" وقتی به سنگی برخورد کردی اونقدر هلش بده تا برات تبدیل به پ...

" وقتی به سنگی برخورد کردی اونقدر هلش بده تا برات تبدیل به پ...

#پروفایل دخترونه #دختر زیبا#دنیای دخترونه
۴

#پروفایل دخترونه #دختر زیبا#دنیای دخترونه

#دنیای دخترانه#خاص#زیبا #جذاب

#دنیای دخترانه#خاص#زیبا #جذاب

🌸شب 💫داستان زندگی ماست 🌸گاهی پرنور،💫گاهی کم نور میشود🌸اما بخ...
۱۲

🌸شب 💫داستان زندگی ماست 🌸گاهی پرنور،💫گاهی کم نور میشود🌸اما بخ...

به چه می اندیشی؟نگرانی بیجاستعشق اینجا ‎وخدا هم اینجاستلحظه ...
۵

به چه می اندیشی؟نگرانی بیجاستعشق اینجا ‎وخدا هم اینجاستلحظه ...

یادمان نرود در دفتر دیکته زندگی بنویسیم:انسان بودنپاک بودن م...

یادمان نرود در دفتر دیکته زندگی بنویسیم:انسان بودنپاک بودن م...

هفت چیز که پول همنمیتواند آنها را بخرد :خانواده شاد.عشق واقع...

هفت چیز که پول همنمیتواند آنها را بخرد :خانواده شاد.عشق واقع...

سرچشمه حیات آدمی "دل" است.هر آنچه را که از دل بگذرانیم؛دیر ی...
۲

سرچشمه حیات آدمی "دل" است.هر آنچه را که از دل بگذرانیم؛دیر ی...

#هیچ آدمی توی فضای #مجازی خودشو با تابلوی عوضی بودن معرفی نم...

#هیچ آدمی توی فضای #مجازی خودشو با تابلوی عوضی بودن معرفی نم...

#دنیای ما از #هم جدا #شد  #وقتی کہ #گفتی  #کسی را #دوست دارم...

#دنیای ما از #هم جدا #شد #وقتی کہ #گفتی #کسی را #دوست دارم...

#دنیای رنگی

#دنیای رنگی

#irozuko sekaiبقیشونمیدونم:grinning_face_with_smiling_eyes::...

#irozuko sekaiبقیشونمیدونم:grinning_face_with_smiling_eyes::...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala