دل_نوشت (۴۹ تصویر)

توام مث منی؟ 🙂#دل_نوشت #تکست_ناب #تنهایی
۵

توام مث منی؟ 🙂#دل_نوشت #تکست_ناب #تنهایی

🔰 #دل_نوشتسلام بر ماه بهمن،سلام بر هادی دلها❤️ماه بهمن...ماه...
۱

🔰 #دل_نوشتسلام بر ماه بهمن،سلام بر هادی دلها❤️ماه بهمن...ماه...

🔰 #دل_نوشت🌸ای شهید مرایاری کن تادر این دنیای آلوده راه نجاتی...

🔰 #دل_نوشت🌸ای شهید مرایاری کن تادر این دنیای آلوده راه نجاتی...

تو به من بدهکاری می شنوی؟حتما میخواهی بپرسی کدام بدهی؟!بگذار...

تو به من بدهکاری می شنوی؟حتما میخواهی بپرسی کدام بدهی؟!بگذار...

کاش می دانستی در دور دست ها...آنجا که حتی به خیالت هم نمی آی...
۱

کاش می دانستی در دور دست ها...آنجا که حتی به خیالت هم نمی آی...

از من به شما نصیحت...لبخند ها را جدی بگیرید!لبخند هایی هستند...

از من به شما نصیحت...لبخند ها را جدی بگیرید!لبخند هایی هستند...

ما آدما یاد گرفتیم درد باشیمولی دریغ از درمونما آدما یاد گرف...

ما آدما یاد گرفتیم درد باشیمولی دریغ از درمونما آدما یاد گرف...

آخر دیوانه ها می دانی ڪیست؟آخرش منممنی ڪه سهمم از تو شمردن د...
۱

آخر دیوانه ها می دانی ڪیست؟آخرش منممنی ڪه سهمم از تو شمردن د...

از تنها ماندن نترسید!از آن زمانی بترسید که به خود بگویید:نه!...
۲

از تنها ماندن نترسید!از آن زمانی بترسید که به خود بگویید:نه!...

از پا هایی که رفتن بلدند باید ترسید!از فعل رفتن خوشم نمی آید...
۵

از پا هایی که رفتن بلدند باید ترسید!از فعل رفتن خوشم نمی آید...

#دل_نوشتدیده را فایده آن استکه «دلبر» بیند#توبیایی_حال_همه_م...
۱

#دل_نوشتدیده را فایده آن استکه «دلبر» بیند#توبیایی_حال_همه_م...

محبوب من!❣ما که توقع نداشتیم این دنیا ما را ناز کند، یا گرم ...
۱

محبوب من!❣ما که توقع نداشتیم این دنیا ما را ناز کند، یا گرم ...

ای کاشآنهایی که دل ماندن ندارندپای آمدن هم نداشتند...#دل_نوش...
۲

ای کاشآنهایی که دل ماندن ندارندپای آمدن هم نداشتند...#دل_نوش...

سردار خوبی ها سلام!
هنوز در مخیله هیچ یک از ما گنجایش نبودنت...
۲

سردار خوبی ها سلام! هنوز در مخیله هیچ یک از ما گنجایش نبودنت...

*بـزرگتـرین اعتـراف ....زندگیـم ایـن اســت ....کــیــش و مــ...

*بـزرگتـرین اعتـراف ....زندگیـم ایـن اســت ....کــیــش و مــ...

میدونی هیچ وق فکرشو نمیکردم تو دلمو بشکنی میدونم وقتی ادم در...
۱۵

میدونی هیچ وق فکرشو نمیکردم تو دلمو بشکنی میدونم وقتی ادم در...

من از کودکی عاشقت بودممرا مادرم به عشق تو دچار کرداز همان کو...

من از کودکی عاشقت بودممرا مادرم به عشق تو دچار کرداز همان کو...