دل_من_را_به_کربلا_ببرید (۱۲ تصویر)

**#غمنامه_نوشت:.ز #گریه ،حوله ی احرام دلبرم خیس است......صدا...

**#غمنامه_نوشت:.ز #گریه ،حوله ی احرام دلبرم خیس است......صدا...

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...
۲

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...

**#غمنامه_نوشت:اشکم چکید گوشه پلکم که خیس شدبا یک سلام بر تو...
۱

**#غمنامه_نوشت:اشکم چکید گوشه پلکم که خیس شدبا یک سلام بر تو...

**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ نوشت:..#آهای_اربعینی_ها ! ...
۵

**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ نوشت:..#آهای_اربعینی_ها ! ...

**#سمانه_خانوم نوشت:..  این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت:.. این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#غمنامه_نوشت:این #ناله ی شکسته ی یک خسته #مادر استبی شیر ب...

**#غمنامه_نوشت:این #ناله ی شکسته ی یک خسته #مادر استبی شیر ب...

**#درد_نامه نوشت:هوای شهر من امروز به مانند دلم ابریست.. پای...

**#درد_نامه نوشت:هوای شهر من امروز به مانند دلم ابریست.. پای...

**.امشب قلم به دستم و تصویر میکشم تصویر یک سه ساله ولی پیر م...
۲

**.امشب قلم به دستم و تصویر میکشم تصویر یک سه ساله ولی پیر م...

**یابن الحیدر !صَلّی الله عَلَیک وَ عَلَیهِمْ وَ عَلی وَلَدِ...
۲

**یابن الحیدر !صَلّی الله عَلَیک وَ عَلَیهِمْ وَ عَلی وَلَدِ...

**#یا_حسین:پرچم گنبد تو خصلت دیگر دارداین همان چادر زهراست ک...

**#یا_حسین:پرچم گنبد تو خصلت دیگر دارداین همان چادر زهراست ک...

**#بیقرار_یار_نوشت :خداوندادلم تنگ حسین استدلم خاک کف پای حس...

**#بیقرار_یار_نوشت :خداوندادلم تنگ حسین استدلم خاک کف پای حس...