دل_را_به_خدا_بسپار (۹۱ تصویر)

#دل_را_به_خدا_بسپار 💚
۰

#دل_را_به_خدا_بسپار 💚

#دل_را_به_خدا_بسپار ❤️
۰

#دل_را_به_خدا_بسپار ❤️

#محبوباآن چنان تار و پود وجود ما را به #عشق خود عجین کنکه در...
۹

#محبوباآن چنان تار و پود وجود ما را به #عشق خود عجین کنکه در...

خداوند به حضرت موسی (ع) وحی کرد:مرا با زبانی که با آن گناه ن...
۶

خداوند به حضرت موسی (ع) وحی کرد:مرا با زبانی که با آن گناه ن...

امشب تمام حرف هایم را برای تو میگویم...تمامش را...تمام راه ه...
۰

امشب تمام حرف هایم را برای تو میگویم...تمامش را...تمام راه ه...

شاید آن طوری که باید با شما صحبت نمیکنم.... اما به بهانه روز...
۵

شاید آن طوری که باید با شما صحبت نمیکنم.... اما به بهانه روز...

محبوبم!خودت را در آغوش من رها کنادامه ش با من...#رنگ_خدا#دلس...
۰

محبوبم!خودت را در آغوش من رها کنادامه ش با من...#رنگ_خدا#دلس...

#خدا شنیده ام که می گویندغریق اگر دست و پا نزنداگر به نجوای ...
۰

#خدا شنیده ام که می گویندغریق اگر دست و پا نزنداگر به نجوای ...

♡چرا زانوی غم بغل کرده ای؟ و دور خودت با غم و غصه حصار کشیده...
۰

♡چرا زانوی غم بغل کرده ای؟ و دور خودت با غم و غصه حصار کشیده...

وقتی داری روزهای سختی رو میگذرونی و متعجبی که پس خدا کجاست؟ی...
۲

وقتی داری روزهای سختی رو میگذرونی و متعجبی که پس خدا کجاست؟ی...

از رگ گردن به من نزدیک تر ، تا آسمان رفتن نمیخواهد....:cross...
۲

از رگ گردن به من نزدیک تر ، تا آسمان رفتن نمیخواهد....:cross...

:sparkles::black_sun_with_rays:️:sparkles:وقتے دارے روزهاے س...
۷

:sparkles::black_sun_with_rays:️:sparkles:وقتے دارے روزهاے س...

وقتے دارے روزهاے سختے رو میگذرونے و متعجبے ڪه پس خدا ڪجاست؟ی...
۲

وقتے دارے روزهاے سختے رو میگذرونے و متعجبے ڪه پس خدا ڪجاست؟ی...

اَللّـهُمَّ بَـــلِّغْ مَوْلانَـــــاالاِْمامَ الْهادِیَ الْ...
۱

اَللّـهُمَّ بَـــلِّغْ مَوْلانَـــــاالاِْمامَ الْهادِیَ الْ...

گفتم:زمین برایم تنگ است!آسمان را آفرید.فریاد زدم :این زمین چ...
۱

گفتم:زمین برایم تنگ است!آسمان را آفرید.فریاد زدم :این زمین چ...

یک قدم!بقیه ش با من...بهشت؟!آره، خودِ خودِ بهشت رو‌ میگم!تو ...
۰

یک قدم!بقیه ش با من...بهشت؟!آره، خودِ خودِ بهشت رو‌ میگم!تو ...

وقتی اندوهگین و دلتنگیو در تنهایی خود گریه می کنیخدا اشک های...
۱

وقتی اندوهگین و دلتنگیو در تنهایی خود گریه می کنیخدا اشک های...

تا حالا شده یه چیزی رو بخوای اما هر کاری بابت به دست اوردنش ...
۲

تا حالا شده یه چیزی رو بخوای اما هر کاری بابت به دست اوردنش ...

گفتی نزدیکتم،همراهتممن با تو ام؛گفتم چه قدر،تا کی،تا کجا؟گفت...
۱

گفتی نزدیکتم،همراهتممن با تو ام؛گفتم چه قدر،تا کی،تا کجا؟گفت...

روی تمام برگ های پاییزی مینویسم "بیا"تا روزی باران  بیاید بن...
۰

روی تمام برگ های پاییزی مینویسم "بیا"تا روزی باران بیاید بن...