دل‌های_عاشقان_جهان_کربلای_توست (۱ تصویر)

#دل‌های_عاشقان_جهان_کربلای_توستنام تو را هر #عاشق_آزاده می‌ب...

#دل‌های_عاشقان_جهان_کربلای_توستنام تو را هر #عاشق_آزاده می‌ب...