دلنوشته_غمگین (۱۲۵ تصویر)

#روز_پدر رو به پدرهای خوب تبریک میگم.امروز تولد کسیست که اگر...
۱

#روز_پدر رو به پدرهای خوب تبریک میگم.امروز تولد کسیست که اگر...

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۲

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...

تگش کن💖.‏چه درديست؟!خب قَدرش را همين حالا بدانيد چند ماهِ دي...

تگش کن💖.‏چه درديست؟!خب قَدرش را همين حالا بدانيد چند ماهِ دي...

تگش کن💖میشه یه نصیحت کنم بهتون؟!قدر این آدمایی که الان تو زن...

تگش کن💖میشه یه نصیحت کنم بهتون؟!قدر این آدمایی که الان تو زن...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...
۲

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...
۱

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...

حریف میطلبم برای اینقدر بی کار بودنم😁🤫تا آخرین جایی از کاربر...
عکس بلند
۲۲

حریف میطلبم برای اینقدر بی کار بودنم😁🤫تا آخرین جایی از کاربر...

💭اگر کسی که از شما عکس میگیرد عکاسی بلد باشد برایش مهم نیست ...
۲۷

💭اگر کسی که از شما عکس میگیرد عکاسی بلد باشد برایش مهم نیست ...

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۳

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۱۳

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...

کسی که فرق منو با بقیه ندونه!همون بهتر کنار همون بقیه بمونه!...
۲

کسی که فرق منو با بقیه ندونه!همون بهتر کنار همون بقیه بمونه!...

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۱۲

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۲

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۲۵

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...

وقتی یکی میگه کم پیدایی دلم میخواد بگم: "هستم اتفاقا، فقط حو...
۳

وقتی یکی میگه کم پیدایی دلم میخواد بگم: "هستم اتفاقا، فقط حو...

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...
۸

#تکست #تکست_سنگین #تکست_خاص #تنهایی #تکست_تیکه_دار #دلنوشته_...