دلنوشته (۹۴۵۴ تصویر)

#دلنوشته 🥀🖤🚶‍♀- •••پسَرَهَ بَاَ عَشَقَشَ رَو مَوتَورَ بَاَ س...

#دلنوشته 🥀🖤🚶‍♀- •••پسَرَهَ بَاَ عَشَقَشَ رَو مَوتَورَ بَاَ س...

بیادقتل وعام ۸۰۰۰مسلمان در ۱۵ژوئیه۱۹۹۵سربرنیتسابوسنی اروپا

بیادقتل وعام ۸۰۰۰مسلمان در ۱۵ژوئیه۱۹۹۵سربرنیتسابوسنی اروپا

شاد باشین😂😂😂#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق...
۴

شاد باشین😂😂😂#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق...

عکس تنهایی

عکس تنهایی

عکس غمگین جدید تنهایی

عکس غمگین جدید تنهایی

دلنوشته

دلنوشته

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

#سعید_فلاحی#زانا_کوردستانی#لیلا_طیبی#لیلا#جیگر#جیگرگوشه#پاره...

📌کاش،،،کسی بپرسد:چرا لبخندهاے تو؛اینقدر بی‌رنگ است!؟و من،،،ه...

📌کاش،،،کسی بپرسد:چرا لبخندهاے تو؛اینقدر بی‌رنگ است!؟و من،،،ه...

به خوندن کپشن دعوتی دوست مهربون

به خوندن کپشن دعوتی دوست مهربون

کپشن
۵۸

کپشن

دلنوشته
۱

دلنوشته

#بغض_کاغذی #متن_زیبا #متن_خاص #دلنوشته #دلنوشته_خاص #حرفحساب...

#بغض_کاغذی #متن_زیبا #متن_خاص #دلنوشته #دلنوشته_خاص #حرفحساب...

digikala