دلت (۲۹۰ تصویر)

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...
۱

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

درد ممکنه بزرگ باشه ولی خُدا بزرگتر از دردای ماست ...امیدوار...

درد ممکنه بزرگ باشه ولی خُدا بزرگتر از دردای ماست ...امیدوار...

#ریحانہ_بانو[🦋♡‌]#عفیف بمان بآنودر را ببندبگذار در بزنند..✋🏻...

#ریحانہ_بانو[🦋♡‌]#عفیف بمان بآنودر را ببندبگذار در بزنند..✋🏻...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

شکسته های#دلت رابه بازار#خدا ببر#خدا خود بهای#شکسته_دلان است...

شکسته های#دلت رابه بازار#خدا ببر#خدا خود بهای#شکسته_دلان است...

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت رانمیگویم دور بریز،ا...

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت رانمیگویم دور بریز،ا...

بیا امسال #پاییزقرارمان پای درختهای #انار باشدتو #دلت را دان...

بیا امسال #پاییزقرارمان پای درختهای #انار باشدتو #دلت را دان...

#خاص   #دلت #نگیره#هیچوقت#دلم#میگیره

#خاص #دلت #نگیره#هیچوقت#دلم#میگیره

#هیچ حسی .... آرامت نمی کندهیچ صداے #دلت را نمی لرزانَدحتی ا...

#هیچ حسی .... آرامت نمی کندهیچ صداے #دلت را نمی لرزانَدحتی ا...

ع ش ق ح س ی ن است و بس ••میگفت:اگه میخوای بدونی #ارزشت چقدره...
۱۶

ع ش ق ح س ی ن است و بس ••میگفت:اگه میخوای بدونی #ارزشت چقدره...

بی #خیال تمام #نگرانی هاب#موسیقی دل ت #گوش کن ببین #دوستت دا...

بی #خیال تمام #نگرانی هاب#موسیقی دل ت #گوش کن ببین #دوستت دا...