دلتنگ_گریه_های_محرم_شده_دلم (۵ تصویر)

**#غمنامه_نوشت:این #ناله ی شکسته ی یک خسته #مادر استبی شیر ب...

**#غمنامه_نوشت:این #ناله ی شکسته ی یک خسته #مادر استبی شیر ب...

**#بیقرار_یار_نوشت :خداوندادلم تنگ حسین استدلم خاک کف پای حس...

**#بیقرار_یار_نوشت :خداوندادلم تنگ حسین استدلم خاک کف پای حس...

**#دل_روح_جان_نوشت:باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ..بای...

**#دل_روح_جان_نوشت:باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ..بای...

**#بیقراری_نوشت:.شده ام مثل مریضی که پس از قطع امیددر پی معج...
۱

**#بیقراری_نوشت:.شده ام مثل مریضی که پس از قطع امیددر پی معج...

**#صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین*#حسیــــن_جان(ع)چقدر ح...
۲

**#صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین*#حسیــــن_جان(ع)چقدر ح...