دلتنگ (۶۷۶ تصویر)

#دلتنگ #دلنوشته  #خاصترین #دلنشین #تکست_ناب

#دلتنگ #دلنوشته #خاصترین #دلنشین #تکست_ناب

بی قرار

بی قرار

آنقدر #دوستت دارمو آنچنان #دلتنگ ات هستمکه #جز این دو فعلاگر...

آنقدر #دوستت دارمو آنچنان #دلتنگ ات هستمکه #جز این دو فعلاگر...

🌵💚آدم وقتی حالش خوبه که حالش خوبهوقتی قهره یا حالش بده باید ...

🌵💚آدم وقتی حالش خوبه که حالش خوبهوقتی قهره یا حالش بده باید ...

‌#دلتنگ ڪ باشے      الڪے بداخلاق میشے#دلتنگ ڪ باشےالڪے بهونه...
۲

‌#دلتنگ ڪ باشے الڪے بداخلاق میشے#دلتنگ ڪ باشےالڪے بهونه...

#دلتنگ كه باشی#هيچ‌چيز آرامت نمیكنددلت يک پای رفتن #میخواهد‌...

#دلتنگ كه باشی#هيچ‌چيز آرامت نمیكنددلت يک پای رفتن #میخواهد‌...

باید #بروم #دلتنگ که شدی#گلدان کوچک پشت پنجره را #ببوسمن یک ...

باید #بروم #دلتنگ که شدی#گلدان کوچک پشت پنجره را #ببوسمن یک ...

دیوانگیست ، آدم نرمال به جایی نمیرسههر کس دیوانه باید باشه ،...
۱۳

دیوانگیست ، آدم نرمال به جایی نمیرسههر کس دیوانه باید باشه ،...

🌵💚چه روزهای سختی ست ..حتییک نفر را مستحق این نمیدانمکه از غم...

🌵💚چه روزهای سختی ست ..حتییک نفر را مستحق این نمیدانمکه از غم...

🌵💚ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔ...

🌵💚ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔ...

وقتے که دلت تنگ میشود،به آسمان نگاه کن!+ما نگاه هاےتو را،به ...

وقتے که دلت تنگ میشود،به آسمان نگاه کن!+ما نگاه هاےتو را،به ...