دلتان_مثل_دریا_وسیع_و_بخشنده (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر همه #خوبان_عزیز ، #دلتان_مثل_دریا_وس...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر همه #خوبان_عزیز ، #دلتان_مثل_دریا_وس...