دلبر_که_جان_فرسود_از_او (۶ تصویر)

ما ‌که از‌ عشق ‌فقط ‌زخم‌ زبان ‌فهمیدیمنوش‌جان، دلبر شیرین‌س...
۴

ما ‌که از‌ عشق ‌فقط ‌زخم‌ زبان ‌فهمیدیمنوش‌جان، دلبر شیرین‌س...

#خداحافظ_دلبر #بخش_اولهمه میدونن ما خیلی ساله تو آسایشگاهیم ...

#خداحافظ_دلبر #بخش_اولهمه میدونن ما خیلی ساله تو آسایشگاهیم ...

دلبر که جان فرسود از اودلبر که بود که جانها همه فرسود از اوا...

دلبر که جان فرسود از اودلبر که بود که جانها همه فرسود از اوا...

پاییزپاییز که می شود بی قرار می شومبا دیدن رخسار برگها خبردا...

پاییزپاییز که می شود بی قرار می شومبا دیدن رخسار برگها خبردا...