دلبری (۳۴۵۳ تصویر)

مادرش نبودم!ولی کمتراز مادرش هم نگرانش نبودم......#دونفره #خ...
۱

مادرش نبودم!ولی کمتراز مادرش هم نگرانش نبودم......#دونفره #خ...

چنان زندانی ام کردند آن چشمان زیبایتکه آزادم نخواهد کرد عفو ...

چنان زندانی ام کردند آن چشمان زیبایتکه آزادم نخواهد کرد عفو ...

‏اوست نشسته در نظرمن به كجا نظر كنم؟اوست گرفته شهر دلمن به ك...

‏اوست نشسته در نظرمن به كجا نظر كنم؟اوست گرفته شهر دلمن به ك...

این قلب ترک خورده من بند به مو بود، من عاشق او بودم و او عاش...

این قلب ترک خورده من بند به مو بود، من عاشق او بودم و او عاش...

در دل بینوای من عشق تو چنگ می زند              شوق به اوج می...
۱

در دل بینوای من عشق تو چنگ می زند              شوق به اوج می...

#کودک#خانواده#عشق #عاشقانه #عاشقی #دلبری #دوست_داشتن        ...
۱

#کودک#خانواده#عشق #عاشقانه #عاشقی #دلبری #دوست_داشتن ...

#خدا_جونم_دوست_دارم #خدا_را_دوست_دارم #خدای_مهربونم #عشق #عا...
۱

#خدا_جونم_دوست_دارم #خدا_را_دوست_دارم #خدای_مهربونم #عشق #عا...

چقدر من دیدنت را دوووست داااارم....

چقدر من دیدنت را دوووست داااارم....

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.حرفی به من بزن!آیا کسی که مهربانیِ یک جسمِ ز...
۱

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.حرفی به من بزن!آیا کسی که مهربانیِ یک جسمِ ز...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.حرفی به من بزن!آیا کسی که مهربانیِ یک جسمِ ز...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.حرفی به من بزن!آیا کسی که مهربانیِ یک جسمِ ز...

شانه های تو مرا از بار مصیبت نجات میدهد عشقم...
۱

شانه های تو مرا از بار مصیبت نجات میدهد عشقم...

عاشقتم

عاشقتم

جان پناهم تویی

جان پناهم تویی

شانه های تو را دوست دارم

شانه های تو را دوست دارم

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️.👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ೋ 🌸 ◊ 🍡🌸ღೋ▁▂▃...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️ هر شب به سر کوی تو از پای درافتموز شوق تو آه...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️ هر شب به سر کوی تو از پای درافتموز شوق تو آه...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️ هر شب به سر کوی تو از پای درافتموز شوق تو آه...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅⚡️⚡️ هر شب به سر کوی تو از پای درافتموز شوق تو آه...