دعای_عهد (۵۲ تصویر)

🕋° ﷽ °🕋#الهی_عظم_البلاء_و_برح_الخفاء_وانکشف_الغطاء_وانقطع_ال...
۲۰

🕋° ﷽ °🕋#الهی_عظم_البلاء_و_برح_الخفاء_وانکشف_الغطاء_وانقطع_ال...

#دعاے_عهد #استاد_فرهمنداِلتماسـِ دُعا🍃💛🌱رفقا بیستمینن  روز :...

#دعاے_عهد #استاد_فرهمنداِلتماسـِ دُعا🍃💛🌱رفقا بیستمینن روز :...

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أ...

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أ...

مرا از آنان که در حضور #صاحب_عصروزمان (عج)بدرجه رفیع شهـ:bro...
۱

مرا از آنان که در حضور #صاحب_عصروزمان (عج)بدرجه رفیع شهـ:bro...

علاقه به فرج یعنی علاقه به آدم ها یعنی #سعه_صدر داشتن و بلند...

علاقه به فرج یعنی علاقه به آدم ها یعنی #سعه_صدر داشتن و بلند...

همین نزدیکی هاست، روزی که نمازمان را به قامتِ تو می بندیم......

همین نزدیکی هاست، روزی که نمازمان را به قامتِ تو می بندیم......

دعای عهد، و «عجل لنا ظهوره» و مژدهکه ما «نراه قریبا» گلاب و ...

دعای عهد، و «عجل لنا ظهوره» و مژدهکه ما «نراه قریبا» گلاب و ...

#السلام_علیک_یا_صاحب_الرمان:waving_hand_sign::tulip::heavy_b...

#السلام_علیک_یا_صاحب_الرمان:waving_hand_sign::tulip::heavy_b...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...
۱

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...
۱

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...
۴

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

digikala