دشت (۱۰۴ تصویر)

تو ای #وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن‌هامن و این #دشت بی‌پای...

تو ای #وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن‌هامن و این #دشت بی‌پای...

طراحی یک منظره زیبا از پارکی درون جنگل

طراحی یک منظره زیبا از پارکی درون جنگل

زمان طراحی - حدود یک سال ونیم قبل

زمان طراحی - حدود یک سال ونیم قبل

سد لتیان

سد لتیان

تبدیل عکس به نقاشی روغنی
۱

تبدیل عکس به نقاشی روغنی

#دشت ارژن

#دشت ارژن

طبیعت زیبای گیلان ، رودبار 👍😍👊 #گیلانگردی #رودبار #طبیعت #طب...

طبیعت زیبای گیلان ، رودبار 👍😍👊 #گیلانگردی #رودبار #طبیعت #طب...

#طبیعت #دشت #گل #زرد #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در...
۲

#طبیعت #دشت #گل #زرد #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در...

#گیلان #تالش #دشت #شقایق
۲۶

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #شَکَر #دشت
۱

#گیلان #تالش #شَکَر #دشت

#گیلان #تالش #دشت #شقایق
۳۴

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق
۱

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق
۱

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #دشت #شقایق

#گیلان #تالش #شَکَر #دشت
۱

#گیلان #تالش #شَکَر #دشت