دست_نوشته‌های (۱ تصویر)

#دست_نوشته‌های مردمی #روز_قدس در #مشهد@FarsRazavi

#دست_نوشته‌های مردمی #روز_قدس در #مشهد@FarsRazavi