دریغ_کردن_از_مال (۱ تصویر)

#دریغ_کردن_از_مال #حضرت_امام_موسی_کاظم_ع می فرمایند:إِیَّاکَ...

#دریغ_کردن_از_مال #حضرت_امام_موسی_کاظم_ع می فرمایند:إِیَّاکَ...